Algemene Voorwaarden – JC Maatvast

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door JC Maatvast via onze website (https://jcmaatvast.nl) en andere communicatiekanalen.

Bestellingen en Betalingen
2.1. Bestellingen geplaatst via onze website worden beschouwd als een aanbod om een product of dienst te kopen.
2.2. Betalingen dienen te geschieden volgens de aangegeven betalingsmethoden en tarieven op het moment van aankoop.

Levering en Verzending
3.1. Leveringstermijnen worden bij benadering verstrekt en zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
3.2. JC Maatvast is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door externe factoren.

Retourbeleid
4.1. Onze retourvoorwaarden en -procedures zijn beschikbaar op onze website.
4.2. Producten die aan onze retourvoorwaarden voldoen, kunnen worden geretourneerd binnen de aangegeven termijn voor terugbetaling of vervanging.

Privacy en Gegevensbescherming
5.1. JC Maatvast respecteert de privacy van klanten. Ons privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.
5.2. Klanten stemmen in met het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid
6.1. JC Maatvast is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, of schade die voortvloeit uit overmacht of onjuist gebruik van producten of diensten.
6.2. De totale aansprakelijkheid van JC Maatvast is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor het specifieke product of de specifieke dienst.

Intellectuele Eigendom
7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van onze website en producten zijn eigendom van JC Maatvast of haar licentiegevers.
7.2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van JC Maatvast enige inhoud of materiaal te kopiëren, verspreiden of gebruiken.

Geschillen en Toepasselijk Recht
8.1. Geschillen tussen JC Maatvast en klanten worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
8.2. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing, en geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Wijzigingen
JC Maatvast behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie verstrekt op onze website.

Door het gebruik van onze website en het aanschaffen van onze producten of diensten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.